Transformatie Dagbesteding

In Amsterdam Zuid-Oost is een bestaand verpleeghuis omgebouwd naar een nieuwe locatie voor dagbesteding. Van de dagbesteding maken heel verschillende groepen gebruik: (oudere) mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme , maar ook mensen met een meervoudig complexe beperking. Al deze groepen hebben hun eigen activiteitenprogramma en karakter, waar de ruimtes precies op zijn ...

Read More

Nieuw Kerkelanden

Locatie Nieuw Kerkelanden in Hilversum is getransformeerd van traditioneel verzorgingshuis naar een woongebouw voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of gerontopsychiatrische problematiek, met vijf woonverdiepingen en bijbehorende faciliteiten. Er worden verschillende woonvormen aangeboden: op enkele verdiepingen wonen bewoners zelfstandig in een eigen appartement, en op andere verdiepingen wonen bewoners samen in een kleinschalige woongroep. Wij ...

Read More

Eben Haezer

In Amsterdam Zuid-Oost wordt locatie Eben Haezer getransformeerd naar een modern gebouw voor wonen en zorg. Het nu grootschalig aandoende gebouw wordt opgeknipt in verschillende delen die ieder een eigen entree, sfeer en karakter krijgen. Er is een woongebouw waar mensen met een zorgvraag wonen in kleinschalige groepen; hierbij hoort een eigen entree, en een ...

Read More

Landlust Zorgboerderij

een voormalige boerderij in Diemen is omgebouwd naar locatie voor dagbesteding voor mensen met autisme. Deze doelgroep is bijzonder gevoelig voor omgevingsinvloeden en prikkels. In de bestaande context van de oude boerderij hebben we een interieur ontworpen dat hier zo goed mogelijk bij aansluit, met aandacht voor akoestiek, natuurlijke niet-giftige materialen en de beleving van ...

Read More

Gaasperdam

Reigersbos is een rustige en groene woonwijk met veel voorzieningen. In deze buurt transformeren we een bestaand gebouw naar 48 twee-kamer-appartementen voor mensen met een VG-achtergrond. Tussen en rondom de woonvleugels zijn grote tuinen voor gemeenschappelijk gebruik; het gebouw ligt hierdoor in het groen maar toch midden in de wijk. Elk appartement wordt voorzien van ...

Read More

Transformatie zorgvastgoed

CvD.A werkt aan het ontwerp voor de transformatie van woonzorg vastgoed in de regio in en rond Amsterdam. We bestuderen verschillende scenario’s voor de toekomst van het gebouw voor zelfstandig wonen en intramurale zorg.

Read More

Almere Haven

Onze inzending ‘Prachtdorp’ voor de prijsvraag WhoCares is geĆ«indigd bij de laatste vijf genomineerden, tijdens de prijsuitreiking op de Dutch Design Week. De rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef deze prijsvraag uit om aandacht te vragen voor het integreren van zorg in bestaande woonwijken. Met ons team, bestaande uit de Zorggroep Almere, Trebbe Bouw, IsMaatwerk, 7Zebras en ...

Read More

Woongroep Staalmanpark

Op locatie Staalmanpark is een voormalige bijeenkomstruimte omgebouwd tot een psychogeriatrische woongroep voor 8 bewoners. Alle bewoners hebben een eigen studio appartement en een gemeenschappelijke huiskamer met dakterras. Caro van Dijk Architectuur heeft gewerkt aan het interieur, in samenwerking met OD205 en consortium Care&Co (o.a. Buro SBH, Van Wijnen Arnhem en Kuijpers).

Read More

Kraaipan Kleinschalig wonen

Voor de nieuwe locatie Kraaipan heeft Caro van Dijk Architectuur een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de huiskamers en advies gegeven voor gezonde materialen die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor mensen met dementie. Locatie Kraaipan bestaat uit 5 woongroepen van ieder 6 bewoners. Er is gekozen voor een laagdrempelig concept dat met kleine ...

Read More