Joachim en Anna

Op locatie Joachim en Anna in Nijmegen zullen een aantal nieuwe woongebouwen worden gebouwd voor ouderen met een speciale zorgvraag: een deel van de gebouwen is voor ouderen met een vorm van dementie, en een deel concentreert zich op somatische zorg. De nieuwe bijna-energie-neutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een kleinschalige dorpssfeer. Het ...

Read More

Eben Haezer

Zorglocatie Eben Haezer van Cordaan is in vernieuwde vorm weer geopend, na enkele intensieve jaren van transformatie. Wij maakten het ontwerp samen met Buro SBH en consortium Care&Co; Bureau B+B maakte het ontwerp voor de tuin. Het voormalige verzorgingshuis is getransformeerd naar een aantal verschillende nieuwe bestemmingen. Een deel van het gebouw met eigen entree ...

Read More

Gaasperdam Wonen

Het voormalige verpleeghuis Gaasperdam uit 1985 is getransformeerd naar nieuwe voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Waar het oude verpleeghuis centraal georganiseerd was, heeft nu iedere nieuwe functie en vleugel zijn eigen entree en uitstraling. Het gebouw heeft hierdoor rondom een gezicht naar de buurt gekregen, de oude ‘achterkanten’ zijn verdwenen. Tussen ...

Read More

HIC

In Oegstgeest realiseerden we voor Curium LUMC een renovatie en uitbreiding van de bestaande gesloten afdeling voor jongeren psychiatrie naar een High Intensive Care eenheid (HIC). Een HIC omgeving is gebaseerd op het in stand houden van de regie van de client en de communicatie, in alle omstandigheden. Escalatie wordt voorkomen door het bieden van ...

Read More

Art & Science of Dementia Care

Het onderzoeksproject the Art & Science of Dementia Care heeft een bonte verzameling aan ideeën en strategieën opgeleverd voor het ontwerpen van de woonomgeving voor mensen met dementie. Een jaar lang gingen zes teams van ontwerpers, onderzoekers, zorg professionals en producenten samen aan de slag om ter plekke in bestaande verpleeghuizen te experimenteren met de ...

Read More

Landlust Zorgboerderij

een voormalige boerderij in Diemen is omgebouwd naar locatie voor dagbesteding voor mensen met autisme. Deze doelgroep is bijzonder gevoelig voor omgevingsinvloeden en prikkels. In de bestaande context van de oude boerderij hebben we een interieur ontworpen dat hier zo goed mogelijk bij aansluit, met aandacht voor akoestiek, natuurlijke niet-giftige materialen en de beleving van ...

Read More

Fortuna Verde

Fortuna Verde is een bijzonder nieuw concept waarbij we de grenzen van de traditionele verpleegzorg voor mensen met dementie opzoeken. Volgens de NZa is het verpleeghuis van de toekomst veel meer een flexibele dienst dan een gebouw. Wij onderzochten in dit ontwerp hoe we dementiezorg, wonen voor gezinnen en een groene ecologische omgeving elkaar kunnen ...

Read More

Nieuw Kerkelanden

Locatie Nieuw Kerkelanden in Hilversum is getransformeerd van traditioneel verzorgingshuis naar een woongebouw voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of gerontopsychiatrische problematiek, met vijf woonverdiepingen en bijbehorende faciliteiten. Er worden verschillende woonvormen aangeboden: op enkele verdiepingen wonen bewoners zelfstandig in een eigen appartement, en op andere verdiepingen wonen bewoners samen in een kleinschalige woongroep. Wij ...

Read More

Gaasperdam Jeugd

Het voormalige verpleeghuis Gaasperdam uit 1985 is getransformeerd naar nieuwe voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Waar het oude verpleeghuis centraal georganiseerd was, heeft nu iedere nieuwe functie en vleugel zijn eigen entree en uitstraling. Het gebouw heeft hierdoor rondom een gezicht naar de buurt gekregen, de oude ‘achterkanten’ zijn verdwenen. De ...

Read More

Transformatie Dagbesteding

In Amsterdam Zuid-Oost is een bestaand verpleeghuis omgebouwd naar een nieuwe locatie voor dagbesteding. Van de dagbesteding maken heel verschillende groepen gebruik: (oudere) mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme , maar ook mensen met een meervoudig complexe beperking. Al deze groepen hebben hun eigen activiteitenprogramma en karakter, waar de ruimtes precies op zijn ...

Read More