Voor Staatsbosbeheer hebben we een studie gemaakt voor het nieuwe onderkomen van de vogelwachters op het eiland Rottumeroog. De eisen aan het gebouw zijn hoog: het moet bestand zijn tegen veranderingen in het landschap en ondergrond, het mag de plaatselijke ecologie niet verstoren, er is geen enkele nutsaansluiting dus het gebouw moet geheel zelfvoorzienend zijn, en het moet grotendeels aan de wal geprefabriceerd kunnen worden. Rottumeroog is een onbewoond eiland en broedplaats voor vele soorten vogels. De vogelwachters verblijven ieder jaar gedurende een aantal maanden op het eiland, vooral voor de vogeltellingen maar ook als eilandwachter en voor het leiden van excursies. Zij zijn de enige menselijke bewoners in deze periode, verder wordt het eiland geheel met rust gelaten. Als zandplaat in zee, zonder dijken of versterking, verplaatst het eiland onder invloed van de elementen langzaam richting de kust van Groningen, een belangrijke factor in de keuze van de plaats van het onderkomen. In samenwerking met Gea Ebbinge, architect, en Bart Ebbinge, vogelwachter.

  • 14053-001
  • 14053-002
  • 14053-003
  • 14053-004
  • 14053-005