In het nieuwe Kinder- en Jeugd Centrum (KJC) Zuid van Heliomare wordt onderwijs, revalidatie, beweging en sport integraal aangeboden aan kinderen en jongeren met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van 0 tot en met 20 jaar. Een van de belangrijkste missies van het KJC Heliomare is de kinderen voor te bereiden op de toekomst, en om de kinderen en jongeren met een beperking meer kans te bieden mee te doen in de maatschappij. In het gebouw zullen twee scholen voor speciaal onderwijs, een polikliniek en een sportcentrum allemaal bij elkaar gesitueerd worden: alle expertise voor kinderen en jongeren onder één dak. In hetzelfde gebouw wordt tevens een MultiFunctionele Sportaccomodatie ondergebracht in opdracht van de gemeente Heemskerk (MFS De Velst). Hier maken leerlingen van andere scholen gebruik van, maar ook buurtbewoners en verenigingen die willen sporten. Bekijk ook het mooie filmpje van bouwbedrijf Pellikaan.

Architectenbureau Marlies Rohmer heeft het ontwerp gemaakt voor het nieuwe gebouw en het interieur. Meijran Architecten en Caro van Dijk Architectuur zijn samen gevraagd om het interieur ontwerp te maken voor enkele bijzondere ruimtes in dit nieuwe KJC, zoals de leerpleinen, het restaurant en diverse ontmoetingsruimtes.

     
  •