The Art & Science of Dementia Care

Posted by on jul 18, 2014 in blog, care | No Comments

Het onderzoeksproject the Art & Science of Dementia Care heeft een bonte verzameling aan ideeën en strategieën opgeleverd voor het ontwerpen van de woonomgeving voor mensen met dementie. Nu bijna een jaar geleden gingen zes teams van ontwerpers, onderzoekers, zorg professionals en producenten samen aan de slag om ter plekke in bestaande verpleeghuizen te experimenteren met de ruimte. Caro van Dijk en Henri Snel zijn de projectleiders van dit onderzoek in opdracht van Cordaan en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, en hebben de teams begeleid in hun zoektocht. In oktober en november zullen de teams hun resultaten presenteren tijdens een aantal expertmeetings rond verschillende thema’s, onder andere tijdens de Dutch Design week in Eindhoven. Gemist? Bekijk dan deze filmpjes van onze expertmeetings en de resultaten van het onderzoek:

Expertmeeting: Experts uit de zorg reageren op interieurinterventies voor mensen met dementie

11 ontwerpen voor dementie

The Art & Science of Dementia Care op de site van het Stimuleringsfonds

Vanaf Oktober 2014 zijn we gestart met het onderzoeksproject ‘The Art & Science of Dementia Care’. In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zorgorganisatie Cordaan hebben Henri Snel en Caro van Dijk een grootschalig ontwerpend onderzoek opgezet dat een impuls moet geven aan goed onderbouwd interieur ontwerp dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie kan verbeteren.  Op basis van gefundeerde input van wetenschappers en experts gaan zes teams op drie locaties aan de slag in een experimenteel ontwerptraject om te komen tot nieuwe inzichten en prototypen. De teams bestaan uit ontwerpers, zorgmedewerkers, experts en fabrikanten van bijvoorbeeld zorgmeubilair of textiel. Het doel is de horizon wat betreft ontwerp voor verpleegomgevingen te verbreden, en te komen tot veelbelovende onderbouwde prototypes die na het project verder gebracht kunnen worden in reële toepassingen. Het project zal ongeveer een jaar duren.