Inclusief Wonen

Posted by on jul 17, 2014 in blog, care | No Comments

Vanaf 2016 zal volgens het nieuwe overheidsbeleid bijna iedereen met een zorgzwaartepakket van 1 t/m 4 in een reguliere woonomgeving wonen. Er zullen dus meer kwetsbare personen met mogelijk minder ondersteuning in de woningvoorraad van woningcorporaties wonen. Maar zijn deze woningen daar op bedacht? Hoe zit het bijvoorbeeld met de algemene ruimte in het woongebouw en (beginnend) dementerenden die daar de weg in moeten vinden? Hoe bruikbaar is de entree voor het toegenomen aantal slechtzienden ten gevolge van ouderdom of diabetes? Hoe is de openbare ruimte die de bewoners verbindt met voorzieningen in de buurt ingericht? Is er een veilige looproute en sociale controle? En nodigt de omgeving uit tot sociale interactie?

Natuurlijk gaat het eerst en vooral om het verbinden van mensen, het op orde hebben van de zorgketen en samenwerkende organisaties – hiervan zijn de diverse initiatieven op het gebied van de ‘dementie-vriendelijke gemeente’ mooie voorbeelden. Maar wij denken dat er ook het nodige te verbeteren valt aan het ‘zorgproof’ maken van de woonomgeving in ruimtelijke zin. Zodoende hebben wij als architectenbureau het initiatief genomen voor een ontwerpend onderzoek, waarmee we tot een toolkit willen komen voor de ruimtelijke inrichting van woongebouwen en wijken die het idee van zoveel mogelijk zelfstandig en volwaardig leven optimaal ondersteunt. Caro van Dijk Architectuur werkt hiervoor samen met landschapsarchitecte Anke Wijnja van Bureau Fonkel.

Zie ook de aankondiging op de website van het Kennis Centrum Wonen Zorg KCWZ

ZZW-000-main-INGEVULD-DEF